Radioklub OK2KJT
Pavel Masař
Leskovec 166
Valašská Polanka
756 11
Czech Republic
Email:
radioklub@ok2kjt.net

Přihlašovací jméno
Heslo

Radioklub OK2KJT

Radioklub OK2KJT byl založen v roce 1958. Původně to byl Radioklub MEZ Vsetín. V roce 1966 začala stavba vysílacího střediska na kótě Dušná (JN99AJ, 700 m. asl). Radioklub byl od počátku vždy více aktivní na VKV pásmech.

V šedesátých letech dosahoval radioklub špičkových výsledků v závodech na VKV.

"Novodobá" historie se datuje od poloviny devadesátých let, kdy bylo rozhodnuto, že se radioklub zaměří výhradně na pásmo 144 MHz a bude se snažit dosahovat co nejlepších výsledků.

Od roku 2000 s příchodem nových členů nastala možnost začít expandovat na vyšší UHF a SHF pásma. V současné době jsme QRV na následujích pásmech: 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,6 GHz a 10 GHz. Pravidelně se účastníme všech Subregionálů a Provozních aktivů na VKV.

V posledních letech dosahujeme špičkových výsledků na mikrovlnných pásmech i v Evropském měřítku, zejména na 10 GHz.

Věnujeme se také mládeži. Naši členové vedou elektro kroužky ve Frenštátě pod Radhoštěm a Vsetíně.

OK2KJT Radioclub was founded in 1958. It was originaly named "Radioklub MEZ Vsetín". VHF has become the most preferred band since the beginning. Building of the contest fascility (wooden cottage + antenna mast) started in Dušná mountain (JN99AJ at 700 m a.s.l.) in 1966.

In late sixties, the radioclub achieved excellent results in VHF contests.

"New" history started in middle nineties when the strategic decision was taken. 144 MHz band became the primary band with the desire to reach the best contests results.

In 2000, few new members joined the club and allowed to expand on UHF and SHF bands. We are currently QRV on 144 MHz, 432 MHz, 1.3 GHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz, 5.6 GHz and 10 GHz in IARU Region 1 contests and in the Czech Activity Contests (VKV-PA) taking place on 3rd Sunday every month (8-11 UTC).

Great results are recently achieved on microvawes, especially on 10 GHz - top positions in Europe.

We pay attention to young generation too. Our members organize and lead free time electronic hobby groups for children.


 Band QSO 
144 MHz87185
432 MHz22193
1.3 GHz8058
2.3 GHz1501
3.4 GHz573
5.7 GHz672
10 GHz2994
Total
Logs 1279
QSO 123176

Polní den
Mikrovlnný závod
2. subregionál

Provozní aktiv 8
JS coundown

Contest QSO
since 1996

Enter callsign

Hint: search your callsign and get your eQSL generated
Top Ten ODX

Počet přístupů
406825

© php+html by OK2PIN, graphics by OK1HRA