Radioklub OK2KJT
Pavel Masař
Leskovec 166
Valašská Polanka
756 11
Czech Republic
Email:
radioklub@ok2kjt.net

Přihlašovací jméno
Heslo

Článek
1. subregionál 2010 (OK2C)
Zbyněk OK2PIN, 8. března 2010 11:16


Jelikož Velký Javorník JN99BM je v tuto roční dobu nedostupný, dohodli jsme se s OK2KYC, že přijedou na Dušnou. Dovezli mikrovlnná pásma, která nemáme a navíc čerstvou závodní značku OK2C.

Úderná skupina (OK2MBO, OK2MBP, OK2ULQ, OK2UWQ, OK2PMU, OK2PKX, OK2XID, OK2AIA, OK2IMH a OK2PIN) začala se stavbou antén již v pátek kolem poledne. Počasí přálo. Modrá obloha a slunečno částečně kompenzovalo solidní mráz a vítr. Postavili jsme fixní západní osmerče na 70 cm a dva stožáry na 23/13cm a 6/1,2 cm. OK2PMU jel na noc domů dodělávat druhý 800W koncový stupeň na 70 cm.

V sobotu nad ránem dojel z Anglie OK2IT a dopoledne dorazil zbytek týmu: OK2BUC, OK2PQH, OK2VSO a OK2POI. Postavili jsme ještě stožár s parabolou na 9 cm a několik hodin před začátkem závodu jsme byli připraveni na všech pásmech.

Závod začal s plným obsazením všech pásem. V neděli dopoledne přišla sněhová vánice a na nějakou dobu odstřihla mikrovlny. Po poledni se však vyjasnilo a závodilo se až do konce.

144 MHz (OK2MBO, OK2MBP, OK2PQH a OK2PKX) rozjeli závod obvyklým tempem. Vybavení stejné jako poslední dobou: 4x11 el, 4x9 el., 4x4el. a 4x4 el. Výsledek dle očekávání. Ze statistik: 159xDL, 20xI, 1xUR, 1xLY, 1xHB9, 1xSM. 26 QSO nad 700 km. ODX IK1AZV/1 – 973 km.

432 MHz (OK2VSO, OK2POI, OK2PMU) jelo neskutečně. Nové dva koncové 800W stupně buzeny na 600W spolu s fixním osmerčetem na západ dělaly divy. Náš historicky nejlepší výsledek byl překonán již před půlnocí. Největší bodový přínos mělo 83xDL, dále se povedlo 1xF, 1xLY, 1xUR a 5xI. ODX DF1JM – 839 km.

1296/2320 MHz (OK2IT, OK2AIA, OK2XID, OK2GM) celkových 47 QSO na 23cm a 15 QSO na 13cm bylo asi maximum. Za zmínku stojí 4xI a 9xDL na 23cm.

3400 MHz (OK2ULQ) potěšil DK0NA a S51ZO.

5760 MHz (OK2ULQ) zdařily se 3 QSO do OK.

10 GHz (OK2BRJ, OK2PIN) byl čistě tropo závod. Vybavení standardní 15W a 1,14 m parabola na 15m stožáru. Podmínky velmi slabé, spousta signálů těsně nad šumem. Ani po mnohých pokusech nevyšel žádný DL. Alespoň se povedl 1xS5 a 1x9A.

24 GHz (OK2ULQ) dvě krásná spojení a ODX 99 km na Praděd.

47 GHz (OK2IMH) bohužel pokusy na louce v mrazivém větru nevedly k úspěšnému spojení s OK2BPR. Snad příště.

Článek od OK2IMH

Velké díky za kvalitní stravu patří OK2BUC a OK2UWQ. Robin také tvořil SW podporu KJT logu, který jsme používali sesíťovaný na rekordních sedmi počítačích.

Balení v sedmnácti lidech trvalo jen 1,5 hodiny. Pak společná fotka a odjezd do tepla domova. Myslím, že na některých pásmech máme šance na mety nejvyšší. Uvidíme. Celková spokojenost a těšíme se na květnový závod.

Předběžné výsledky:
Band QSO Points
2 m 490 165000
70 cm 232 73500
23 cm 47 12800
13 cm 15 3200
9 cm 6 1300
6 cm 3 300
3 cm 17 3500
1.2 cm 2 150


Velký Javorník JN99BM, portable QTH of OK2KYC, was not accessible yet due to snow, the KYC team had decided to join us and arrived at JN99AJ for the March Contest. They brought microwave equipments for band we do not have and a fresh new contest calling – OK2C.

Building group (OK2MBO, OK2MBP, OK2ULQ, OK2UWQ, OK2PMU, OK2PKX, OK2XID, OK2AIA, OK2IMH a OK2PIN) started working on Friday noon raising fixed 8x6 el. on 70 cm, 23/13cm dish and 6/1,2 cm dishes. The weather was freezing but sunshine and blue sky compensating a bit damn cold wind.

Three shacks were available: cottage (2m), UHF container (70cm and 3cm) and mobile VAN (23, 13, 9, 6, 1.2 cm). 47 GHz were tested on tripod on open air. OK2PMU went home to spend a sleepless night finishing 2nd 70cm power amplifier (800W).

OK2IT arrived early in the Saturday morning from England and then also OK2BUC, OK2PQH, OK2VSO and OK2POI. The last 9 cm dish was raised and all bands were ready few hours before the contest start.

We started contesting on all bands on time. We were impacted by a snow storm on Sunday morning when microwaves felt silent. In the afternoon, the conditions improved and we were contesting till the end.

144 MHz (OK2MBO, OK2MBP, OK2PQH a OK2PKX) started with a standard rate. The same RIG as in last couple contests: 4x11 el, 4x9 el., 4x4el. and 4x4 el. Statisticaly: 159xDL, 20xI, 1xUR, 1xLY, 1xHB9, 1xSM. 26 QSO over 700 km. The ODX was IK1AZV/1 – 973 km. The final result was in line with last contests.

432 MHz (OK2VSO, OK2POI, OK2PMU) what a briliant result! Two power amplifiers 600W and fixed ant to DL made this great result. Finally worked 86xDL (42500 points), 1xF, 1xLY, 1xUR and 5xI. The ODX was DF1JM – 839 km.

23/13 cm (OK2IT, OK2AIA, OK2XID, OK2GM) worked 47 QSO on 23cm and 15 QSO on 13cm that seemed to be maximum considering conditions and participating stations. Highlights: 4xI and 9xDL on 23cm.

9 cm (OK2ULQ) – nice QSO with DK0NA and S51ZO.

6 cm (OK2ULQ) – just 3 QSO with OK.

10 GHz (OK2BRJ, OK2PIN) – truly tropo contest. The RIG was same as lat time: 15W and 1,14 m dish at 15m above ground. Poor conditions and signals just over noise caused no DL station. We are happy for 1xS5 and 1x9A.

24 GHz (OK2ULQ) 2 nice QSO were worked and the ODX was OK2QI - 99 km.

47 GHz (OK2IMH) attempts to OK2BPR on tripod were not successful. Really freezing experience in a cold wind on meadow.

Thanks OK2BUC and OK2UWQ for cooking. Robin also supported KJT log networking at 7 computers which is the record.

Packing took just 1,5 hours which was a quick actions when 17 people were involved. Then took a group photo and returning to warm homes. Finally, we are satisfied with results. Thank all stations for QSO and looking forward to May contest.


Příprava parboly na 9 cm

Zvedáme...

23/13/9/6/1,2 cm

6/1,2 cm pracoviště

23/13 cm pracoviště

Petr OK2AIA na 23/13 cm

Montáž 8x6 el. na 70 cm

Osmerče už je vztyčeno

Pohled na Radhošť

Vepřo, knedlo, zelo

Specialita OK2BUC - smažené tvarůžky

Nahoře: ULQ, AIA, MBP, BRJ, VSO, BUC, XID, PIN, PMU, PQH, MBO Dole: UWQ, GM, PKX, POI, IT
Komentáře (Comments) Počet: 2
1SUBR
Josef OK1ES
09.03.
Re: 1SUBR
Zbyněk OK2PIN
09.03.

 Band QSO 
144 MHz87185
432 MHz22193
1.3 GHz8058
2.3 GHz1501
3.4 GHz573
5.7 GHz672
10 GHz2994
Total
Logs 1279
QSO 123176

Polní den
Mikrovlnný závod
2. subregionál

Polní den
JS coundown

Contest QSO
since 1996

Enter callsign

Hint: search your callsign and get your eQSL generated
Top Ten ODX

Počet přístupů
356964

© php+html by OK2PIN, graphics by OK1HRA