Radioklub OK2KJT
Pavel Masař
Leskovec 166
Valašská Polanka
756 11
Czech Republic
Email:
radioklub@ok2kjt.net

Přihlašovací jméno
Heslo

Článek
A1 Contest 2008
Zbyněk OK2PIN, 3. listopadu 2008 10:09


Většina VHF skupiny (OK2PMU, OK2PKX, OK2XID a OK2BRJ) dorazila na kopec už v pátek, OK2UWQ a já jsme dorazil v sobotu a OK2POI + OK2VSO se přijeli podívat v neděli. Počasí bylo senzační. Neuvěřitelné teplo na listopad: 14°C a téměř bezvětří. Všechny antény přežily čtvrteční vichr, takže to byl dobrý začátek.

Jako cíl jsme se dali 150 tis. bodů, což jsme v minulosti překonali jen dvakrát. V roce 2001, kdy byly senzační tropo (174 tis) a pak ještě loni (153 tis). Tedy cíl ne úplně snadný.

Už v říjnovém Provozáku jsme udělali změnu transceiveru z R2CW na ICOM 756 Pro III + DEM transvertor 28/144, abychom tuto variantu vyzkoušeli. Chodilo to, akorát jsme si museli zvyknout na spoustu tlačítek, točítek, přepínání filtrů atd.

Robin OK2UWQ vyzkoušel připojení KJTlogu přes Winkey a mohlo se začít. Usídlili jsme se na 144.135 +/- a dali se do závodění. Na první pohled to nešlo špatně: 39 QSO za první hodinu a 100 QSO v 17:17 UTC. Za prvních 6 hodin jsme však ztráceli na loňský závod asi 10 tis. bodů a na sousedy z OL9W asi 20 QSO. Dělali jsme co jsme mohli, ale víc to nešlo. Pak se to kolem 20 UTC zlomilo a ztrátu jsem začali dohánět.

Podmínky byly nadprůměrné. Chodilo to dobře na západ a na sever. ODXem se stal (jako už mnohokrát) IK1AZV/1 – 973 km. Celkem 22 QSO přes 800 km, 143xDL (což je na CW hodně), 21xI, 3xPA, 3xYO, 2xSM, 2xUR a 1xEU. Za zajímavé považuji více 9A (23x) než S5 (22x). Zklamání je jen 4xOE – co se děje? Celý závod i v noci bylo velmi teplo a téměř bezvětří.


Nakonec jsme nejen překonali náš cíl, ale ještě dost bodů přidali navíc. Jsme velmi spokojeni s výsledkem na novém zařízení. Všem stanicím děkujeme za QSO.

Letošní sezóna byla jako na houpačce. Výborný výsledek v 1. subregionálu, pak krádež 6+3 cm, problémy s 13 cm a vypuštění tohoto pásma (ačkoli máme transvertor + PA + slušnou parabolu). V UHF contestu ohluchlo 23 cm (zatečený koax). Po opravě jsme udělali několik CW QSO přes EME v ARRL závodě. VHF a A1 se povedl. Těšíme se na příští rok.

Předběžné výsledky:
Band QSO Points
2 m 416 163000


Most of the VHF crew arrived on Friday (OK2PMU, OK2PKX, OK2XID a OK2BRJ), Robin OK2UWQ and myself on Saturday and UHF guys came to see us on Sunday. The weather was fantastic. Temperature was about 14°C and no wind. All antenna arrays survived a windstorm on Thursday.

Our goal was 150.000 points. This result was only achieved 2 times in past. We did it in 2001 when tremendous tropo enabled to work many G stations (174.000 pts.) and last year (153.000 pts). Well, this was pretty hard target.

A significant change in transceivers occurred. Czech R2CW rig was replaced by Icom 756 Pro III + DEM transverter 28/144. This configuration was firstly tested in October OK Activity contest. It worked, we had just to get used to so many buttons, controls, filters and settings.

Robin OK2UWQ finally tested and installed Winkey connection to KJTlog. We settled on 144.335 +/- and started contesting. It looked working well: 39 QSO in first hour and 100 QSO at 17:17 UTC but comparing last year result we were losing 10.000 points and about 20 QSO to our neighbour OL9W (15 km away).

The conditions were very good, especially to west and north. ODX was (as many times before) IK1AZV/1 – 971 km. Totally, 22 QSO over 800 km, 143xDL (that’s a lot in CW contest), 21xI, 3xPA, 3xYO, 2xSM, 2xUR a 1xEU. An interesting and unusual point was more 9A (23x) than S5 (22x). The only disapointment were just 4xOE – what’s up there? Steady and warm weather lasted whole contest.


Finally we exceeded our goal, 150.000 pts and did even better. We are very happy with the result on new TCVR. Thank all stations for QSO!

This contest season brought light and dark moments. Great results in March contest, then stolen 6+3 cm rig. Problems with 13 cm and final decision not to be QRV there, although we have a complete set (TCVR, XTVR, PA and dish). In UHF contest, 23 cm became deaf (humidity leak in coax). We worked few CW QSO on 23 cm EME in ARRL contest. And recently, good results in VHF and A1 MMC contests. We are looking forward to next contest season.


Pavel OK2PKX na hlavním pracovišti

Petr OK2BRJ na vedlejším pracovišti

Diskuze po závodě

Anténky

Jižní směrovky

Listopadový západ slunce
Komentáře (Comments) Počet: 3
Congrats
Paul PA3DSB (PC5M group)
11.11.
Marconi 08
Bodo DL2FCN
04.11.
Nadhera+gratulace
Jirka OK1HWU
03.11.

 Band QSO 
144 MHz87185
432 MHz22193
1.3 GHz8058
2.3 GHz1501
3.4 GHz573
5.7 GHz672
10 GHz2994
Total
Logs 1279
QSO 123176

Polní den
Mikrovlnný závod
2. subregionál

Provozní aktiv 12
JS coundown

Contest QSO
since 1996

Enter callsign

Hint: search your callsign and get your eQSL generated
Top Ten ODX

Počet přístupů
371629

© php+html by OK2PIN, graphics by OK1HRA