Radioklub OK2KJT
Pavel Masař
Leskovec 166
Valašská Polanka
756 11
Czech Republic
Email:
radioklub@ok2kjt.net

Přihlašovací jméno
Heslo

Článek
1. subregionál 2008
Zbyněk OK2PIN, 3. března 2008 09:39


I přes nepříznivou předpověď jsme se sjeli v plném počtu (PMU, PKX, POI, VSO, XID, PIN, BRJ a tentokrát i UWQ). Už v lednu jsme v silném větru ztratili jižní osmerče na 2 m a tak proběhla částečná demontáž spadlých antén. V sobotu cestou na kopec dost pršelo a i dole pod kopcem byl silný vítr. Na kopci to však překonalo moje očekávání. Kombinace silného větru s deštěm a valící se mlhy nás zahnaly dovnitř. Venku se nedalo nic dělat. Naštěstí, co se týká vybavení, tak stačí připojit dovezené transceivery a závod může začít.

Velkou novinkou byl nový závodní deník KJTlog, který měl svoji premiéru ve velkém závodě. Nahradil původní, ještě dosovský deník PMUlog (autor Pavel OK2PMU), který jsme používali od roku 1996. Tehdy jsme jezdili jen 2 m a plně nám vyhovoval. Uměl i propojit dva počítače seriovou linkou a tak vedlejší pracoviště mohlo dohazovat QSO. S tím, jak jsme začali jezdit více pásem a měli více počítačů ve více místnostech, bylo třeba udělat jistá vylepšení. Dlouho jsme o tom mluvili, vyzkoušeli snad všechny dostupné deníky a stejně jako před dvanácti lety zjistili, že žádný neumí všechno to, co chceme a nejlepší bude, když si jej napíšeme sami. Ujal se toho Robin OK2UWQ a za neuvěřitelně krátkou dobu tří měsíců přepsal původní dosovský deník do windows a přidal spoustu nových funkcí, které dos verze neměla. Takže dnes máme deník, který umí přenášet QSO mezi počítači, ovládá rotátor antény, má podoru druhého pracoviště, telegraf, databázi všech deníků od roku 1996, dohazování skedů, atd. Jede na Win98, WinME, Win2k i WinXP, přičemž není třeba nic instalovat. Prostě spokojenost a velký dík Robinovi.

Na dvoumetru závod začal docela pomalu. Nastěhovali jsme se na horní konec pásma a chvíli trvalo, než se k nám stanice doladily. Jen 51 QSO za první hodinu. Ale šlo to. Nový deník výborně otáčel anténou na stožáru a poctivému sovětskému rotátoru nedělal vítr problém. Mezi tím jsme si na internetu četli o výpadcích proudu a přemýšleli, kolik stanic to asi postihlo, že nevolají. Celkově bylo méně stanic, ale na druhé straně to lépe chodilo do DL. Asi se nedalo vyjet na Krušné hory a tam tvořit elektromagnetickou bariéru. To bylo fajn. Ačkoli to během závodu nevypadalo moc dobře, nakonec byl výsledek lepší než jsme očekávali. Těch DL jsme udělali 136, k tomu 21 x I a ODXem byl PA0PVW (909 km). Celkem 30 spojení nad 700 km.

Počet OK/OL stanic, 1. subregionál, 144 MHz:
1999 - 178 stanic
2000 - 181 stanic
2001 - 203 stanic
2002 - 174 stanic
2003 - 178 stanic
2004 - 175 stanic
2005 - 182 stanic
2006 - 157 stanic
2007 - 157 stanic
2008 - 123 stanic

Jako zajímavost zmiňuji QSO s IW3INQ/3, který mi v neděli dával na dvoumetru lokátor JN64FV. Dívám se do deníku a vidím, že tam máme spojení s touto stanicí ze soboty na 70 cm, ale z lokátoru JN65CP. Tak se ho na to ptám a on říkal, že to je dobře. V sobotu jel opravdu z JN65CP a v neděli (asi se vrátil domů) z JN64FV. Jsem zvědavý, jak si s tím poradí vyhodnocovací SW (po zkušenostech z vyhodnocování A1 contestu – a vůbec jsou už výsledky A1 contestu?).

Velké změny se staly na 70 cm. Po několika letech s QRP 75W byl nasazen nový 400W PA. A bylo to znát. Přestože se montáž protáhla a začalo se o hodinu později, přišla spousta úplně nových stanic a přestože jsme udělali méně QSO než loni, bodově jsme si o hodně polepšili. Za zajímavost stojí 6 x I, 47 x DL (570 km/QSO), 6 stanic z JO3x (více než na 2m) a celkem 18 stanic nad 700 km.

Na 23cm to byl boj s točením 2,4 m paraboly v silném větru. Když člověk odrzdí a snaží se dotočit stanici, málem mu to vykloubí ruce a je rád, že to někam otočí a zabrzdí. Přesto se tam daly udělat hezké spojení, ale bodově pouze poloviční výsledek proti loňsku.

13 cm jelo taky hezky až do nedělního poledne, kdy nám jako obvykle odešel vstupní tranzistor.

9 cm jsem kvůli větru tentokrát neinstalovali na stožár, ale udělali dvě symbolická QSO s parabolou na zemi.

6 a 3 cm bylo tentokrát slabé. Asi nebyly stanice. Přitom několikrát během závodu jsme slyšeli OK1VAM/P (381 km), takže něco se udělat rozhodně dalo.

Veselá historka se stala, když jsme domlouvali QSO s OK2VMU na mikrovlnách. Jirka byl doma na Vsetíně (9 km), zařízení dotáhl z garáže do pokoje a říkal: "Teď tě zavolám na 6 cm. Jestli mě neuslyšíš, tak otevřu okno."

Celý závod pršelo a vítr chvílemi hýbal celou chatou i UHF buňkou. V neděli dopoledne na se na chvíli změnil déšť v sníh. Na nedaleké meteorce v Hošťálkové byly zaznamenány nárazy větru silnější než maximálně měřitelných 40 m/s. Přestože bodové výsledky nejsou nic moc ve srovnání s loňským rokem, nějaká spojení jsme udělali a hlavně všechny antény vydržely a fungovaly. Jen musíme opravit to spadlé osmerče.

Děkujeme všem za spojení a budeme se těšit v květnu za lepších podmínek.

Předběžné výsledky:
Band QSO Points
2 m 426 143000
70 cm 148 48000
23 cm 43 10800
13 cm 14 2800
9 cm 2 30
6 cm 3 200
3 cm 11 1100

Although the weather forecast was pretty bad, complete contest crew have arrived (OK2PMU, OK2PKX, OK2POI, OK2VSO, OK2XID, OK2PIN, OK2BRJ and moreover OK2UWQ). There was strong wind with rain on Saturday even in the down town. And much worse on the hill. Well, we did not mind. Just to connect TCRV to antenna and the contest could start.

This was the first time we had used new contest log KJTlog. It replaced original DOS log PMUlog (by Pavel OK2PMU) that had been using since 1996. At that time it was good enough as we only operated on 2 m. It could connect 2 PC over a serial link for 2nd operator’s support. When we started operating on more bands, using more computers in more shacks, it was necessary to do some enhancements. We have been talking about that many times, trying perhaps all available contest logs and finally found out, as 12 years ago, there is none providing all features we need. The final decision was to code own contest log ourselves. Robin OK2UWQ became the software developer and was able to port dos program into windows within unbelievable 3 months. Of course, new features have been added. Today, we have a contest log supporting more bands on more PC, networking, chat, antenna rotator control, 2nd operator support, complete database access, simultaneous search, morse txing, sked announcement, etc.) running on Win98, WinME, Win2k and WinXP. Great job, full satisfaction and special thank to Robin.

We lost our 8x9 el. on 2m in January and replaced it by single 9 el. for the contest and did partial disassembly of the crashed array. The contest started slowly on 2 m. We settled upper end of the band and waited for stations to find us there. Only 51 QSO in first hour. But it worked pretty well. New log smoothly rotated 4x11 el. regardless of strong wind (heavy duty Russian rotator). Interesting news have been seen on the internet. The wind caused electrical black out and about 900.000 people were cut off in OK. We have been thinking about the impact on contest activities. There were definitely less stations but a lot of DL stations were easily worked. That was great. Perhaps, no big guns barrier on OK-DL border allowed to work 136 DLs. Also 21xI and the ODX was PA0PVW (909 km). Finally, 30 QSO over 700 km.

Number of OK/OL stations worked, March contest, 144 MHz:
1999 - 178 stations
2000 - 181 stations
2001 - 203 stations
2002 - 174 stations
2003 - 178 stations
2004 - 175 stations
2005 - 182 stations
2006 - 157 stations
2007 - 157 stations
2008 - 123 stations

The interesting point was QSO with IW3INQ/3. I received JN64FV on 2 m on Sunday morning. I noticed different locator on 70 cm (JN65CP). I asked him about this discrepancy and the answer was yes, he was in JN64CP on 70 cm on Saturday and on 2 m in JN64FV on Sunday. This is not allowed in OK. You have to stay in the same loc for the whole contest.

After few QRP years on 70 cm, new 400 W power amplifier was used. Connecting took longer time than expected, so the operation start was delayed by 1 hour. Anyway, the power brought new stations and although the number of QSO was lower compared to last year, number of points exceeded last year result. We worked 6 x I, 47 x DL (570 km/QSO), 6 x JO3x that is more than on 2 m and 18 QSO over 700 km.

The big struggle was to manually rotate 2.4 m dish against the strong wind. Unbreaking almost caused broken arms. HI. Only half points as last year.

Nice operating on 13 cm until Sunday noon when the input transistor blew up. As usually…

No dish installation was possible on 9 cm in the wind, so just 2 local QSO were done with dish on ground.

Very weak activity on 6 + 3 cm, however OK1VAM/P (381 km) could be worked several times during the contest over the scatters.

Funny story happened when SKED with OK2VMU was arranging. Jirka OK2VMU (being at home in Vsetin, QRB 9 km, carried microwave HW from garage to room and operated indoor) said: "I will call you on 6 cm. If you don't copy me, I will open the window."

Strong wind was making vibrations of the building, raining turned into snowing on Sunday morning. Wind even exceeded the max range 40 m/s at peaks at nearby Hošťálková meteorological station. Although the point results are worse than last year, the weather impact on activity must be considered. All antennas survived and worked well. Just those 8x9 el. array has to be repaired.

Thank you for QSO and we are looking forward to May contest.


Klikni na video
(je potřeba Flash player)


PA 400W na 70cm

Robin OK2UWQ dolaďuje SW na rotátor

Nové ovládání rotátoru po seriové lince

Olda OK2VSO směruje 9cm parabolu na OL9W

Jirka OK2POI na 9cm

Plaketa z Alpe Adria contestu. Hezká

Pavel OK2PKX na 2m

Karel OK2XID na 23/13cm

Olda OK2VSO na 70cm

Moc to není vidět, ale dost foukalo

Částečně demontované spadlé osmerče na 2m

KJTlog
Komentáře (Comments) Počet: 17
Stručný manuál KJTlogu
Robin OK2UWQ
05.03.
Re: Stručný manuál KJTlogu
Tommy OK2PNQ
12.03.
Re: Stručný manuál KJTlogu
Robin OK2UWQ
13.03.
Re: Stručný manuál KJTlogu
Tommy OK2PNQ
20.03.
Re: Stručný manuál KJTlogu
Robin OK2UWQ
20.03.
Re: Stručný manuál KJTlogu
Robin OK2UWQ
16.03.
Dušná je Dušná
Karel ok2wm
04.03.
KJTLog
Jirka M0ITY
04.03.
Re: KJTLog
Zbyněk OK2PIN
04.03.
KJTlog?
Tommy OK2PNQ
03.03.
Re: KJTlog?
Zbyněk OK2PIN
03.03.
Re: KJTlog?
Dan OK1HRA
03.03.
Re: KJTlog?
Karel OK2XID
03.03.
Re: KJTlog?
Pavel, OK2PMU
04.03.
Re: KJTlog?
Robin OK2UWQ
03.03.
Re: KJTlog?
Robin OK2UWQ
03.03.
Re: KJTlog?
Pavel, OK2PMU
04.03.

 Band QSO 
144 MHz87185
432 MHz22193
1.3 GHz8058
2.3 GHz1501
3.4 GHz573
5.7 GHz672
10 GHz2994
Total
Logs 1279
QSO 123176

Polní den
Mikrovlnný závod
2. subregionál

Provozní aktiv 12
JS coundown

Contest QSO
since 1996

Enter callsign

Hint: search your callsign and get your eQSL generated
Top Ten ODX

Počet přístupů
397431

© php+html by OK2PIN, graphics by OK1HRA