Radioklub OK2KJT
Pavel Masař
Leskovec 166
Valašská Polanka
756 11
Czech Republic
Email:
radioklub@ok2kjt.net

Přihlašovací jméno
Heslo

Článek
A1 Contest 2005
Zbyněk OK2PIN, 7. listopadu 2005 09:46


A1 bývá príma závod, který uzavírá sezónu. Na pásmu je méně stanic (jen ty skutečné, které umí CW) a to přináší méně rušení a více krásných dlouhých QSO.

Náš 144 MHz - CW team (2PMU, 2PKX, 2BRJ a 2PIN) se sjel na kopec v sobotu dopoledne. Podpořit nás přijela i mikrovlnná sekce (2XID, 2POI, 2VSO a 2EA). Počasí bylo příjemné + 10°C a jen slabý větřík. Jen v sobotu večer asi tři hodiny mrholilo. Co víc si přát na začátku listopadu?

Před námi stály dva úkoly: odjet co nejlépe A1 contest a taky smontovat a nainstalovat nové pomocné čtyřče na střechu chaty. To původní přežilo několik pádů, jednak při instalaci a také díky námraze. Každá anténa ukazovala jinam a nebylo to zcela ono. :-) Těch několik let na střeše jim prostě dalo zabrat.

A jak už to chodí, vždy je třeba postavit něco vetšího, než tam bylo původně. Pavel OK2PMU antény vyrobil a také změřil. Na kopci nám zbývalo smontovat nosné "háčko", upevnit antény a pomocí jednoduchého jeřábu je usadit na střechu. Dopravu antén na kopec v sobotu zkomplikovala Valašská rallye, která na celou sobotu uzavřela silnici ze Vsetína na Dušnou. Nicméně, konstrukci Pavel dovezl hned v sobotu ráno a práce se rozběhly. Pro antény zajel až po setmění.

Zatímco jedna skupina pracovala na montáži antén, druhá se připravovala na závod. Zbylé tři anténní systémy a 500W je standardní kombinace, kterou používáme na 144 MHz pár posledních závodů. Na prázdný stožár na střeše jsme provizorně dali starou F9FT bez předzesilovače, abychom vyzkoušeli nosnou trubku a manipulaci s jeřábem.

Začátek závodu předčil naše očekávání. Spojení přibývalo a ani rušení nebylo tak hrozné. Dokonce se dala najít i frekvence úplně bez rušení, což v SSB závodě je naprosto nemožné.

Potěšily dlouhé DXy:

700 - 800 km: 23 QSO
800 - 900 km: 10 QSO
nad 900 km: 3 QSO

ODXem se stal I1AXE - 973 km. Příjemným zpestřením byly i F6KAR/P, PG5D a PA4VHF (Dicka dělámě běžne i v Provoních aktivech). Podmínky byly naprůměrné, i když do Anglie, jako v roce 2001, to nedosáhlo. S výsledkem jsme velmi spokojeni, uvidíme, jak bojovaly ostatní OK stanice.

V neděli po závodě jsme zvládli i nainstalovat nové čtyřče na střechu. Vyzkoušíme ho až v Provozním aktivu za dva týdny. Je to už celkem tradice instalovat antény na podzim. Zima ukáže, jestli kostrukce odolá námrazám a větru. :-)

Děkujeme stanicím za spojení ve všech letošních subregionálech a těšíme se na slyšenou v březnu.

Předběžné výsledky:
Pásmo QSO Body
2 m 410 144000MMC is usualy a great contest closing VHF season. Knowledge of CW reduces the number of "real" stations as well as QRM on the band. Many long QSOs can be worked.

Our 144 MHz - CW team (OK2PMU, OK2PKX, OK2BRJ and OK2PIN) arrived at our QTH on Saturday morning. Also other members (UHF-SHF guys: OK2XID, OK2POI, OK2VSO and OK2EA) came to support us. The weather was very pleased, considering beginning of November, about 10°C and light wind. Just a slight shower was observed for three hours in the late evening.

There were two goals to fulfill: to contest as well as possible and to replace and upgrade 4x9 el. antenna on the cottage roof. The original one was a bit old (few years) and damaged caused by two crashes (one during installation and second due to winter hoarfrost). Each antenna directed other direction that's not ideal. :-)

The antenna rule: every time you build something new, it MUST be bigger than ever before! Manufacturing and measurement was done by Pavel, OK2PMU. So, just an assembly and installation remained. We intended to use a manual crane that we had built for this installation. Unfortunately, we faced a problem with closed road from Vsetin to Dusna (our QTH) because of a car race on Saturday. Pavel brought pipes for base "H" in the morning and antennas in late evening.

One group worked on antenna assembly, the second prepared for the contest. We used three other antenna systems (4x11, 4x4 and 4x4. el) with 500W as in few last contests on 144 MHz. The empty mast on the roof was temporarily assembled by an old F9FT without preamplifier in order to test main pipe and a crane manipulation.

The beginning of the contest exceeded our expectations. We were glad to face high rate since the beginning of the contest without strong QRM. We could even find a frequency with no noise! That's impossible in any other (SSB) contest on 144 MHz throughout the year.

We are pleased of many DXs:

700 - 800 km: 23 QSOs
800 - 900 km: 10 QSOs
over 900 km: 3 QSOs

I1AXE at 973 km became our ODX. Also few other QSOs made us happy: F6KAR/P, PG5D a PA4VHF (we work Dick almost every contest, even in the Czech Activity Contests). The conditions were better than usually, however 2001 MMC, when G stations were worked, had not been repeated. Anyway, we are fully satisfied with the result and looking forward to see the results of other OK stations.

On Sunday afternoon after the contest, the installation of new 4x9 el. was successfully completed just at sunset. The first try will be performed in two weeks during the Activity Contest on 20th of November. Installing antennas in late autumn becomes a tradition. :-) Coming winter with frost, wind and hoar will verify mechanical and electrical robustness of the design. :-)

Thank all stations for QSOs in all VHF contests this year and look forward to hear you in March 2006!

(Before that, we will be QRV in the Czech Activity Contests every third Sunday of every month on 144, 432 and 1296 MHz from 8 to 11 UTC.)

Preliminary results:
Band QSO Points
2 m 410 144000


Pavel OK2PMU ve víru závodu

Pavel OK2PKX na pomocném pracovišti

Karel OK2XID a poslední letošní špekáčky

Připravené háčko na osazení antén

Detail ložiska

Fázování v nosné trubce

Montáž provizorní F9FT

I bez předzesilovače slyšela všechny stanice do 700 km

První dvě antény jsou tam

Nasazování centrální trubky

Přesun k jeřábu

Pomalu zvedáme

Karel vyrovnává antény jen za koax

Přibližování nad střechou

Nasazeno!
Zatím bez komentáře - přidej první.
(No comment yet - please enter first)

 Band QSO 
144 MHz87185
432 MHz22193
1.3 GHz8058
2.3 GHz1501
3.4 GHz573
5.7 GHz672
10 GHz2994
Total
Logs 1279
QSO 123176

Polní den
Mikrovlnný závod
2. subregionál

Provozní aktiv 12
JS coundown

Contest QSO
since 1996

Enter callsign

Hint: search your callsign and get your eQSL generated
Top Ten ODX

Počet přístupů
371630

© php+html by OK2PIN, graphics by OK1HRA